A D R E N A L Y N 

let them never escape

let them never escape

U kent ze wel ambtenaren die het niet zo nauw nemen met de waarheid en de taak waarvoor zij zijn aangenomen niet uitvoeren zoals ooit bedoelt. Gebruik en misbruik liggen dicht bij elkaar zeker wanneer dit wordt afgedekt door het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. Om een vuist te maken tegen deze praktijken en deze ook zichtbaar te maken heeft u een partner nodig die u kan bijstaan.     

Een onlosmakelijk rol binnen dit geheel vervuld de advocatuur. Enerzijds los, maar anderzijds ook weer gebonden aan rechter, Openbaar Ministerie, andere ambtenaren en de Orde van Advocaten. Met het zicht op de toekomst nooit volledig ter zijde, maar steeds beducht op mogelijke problemen vanuit de voornoemde groepen. Ook zij mogen geen vrijhaven vinden in de door hen geschapen regeltje en onderlinge afspraken.  

  

Onze services

Wilt u een overzicht van onze activiteiten? Kijkt u zelf maar!

 

Contactformulier

Klik hier om het contactformulier te openen